Best regards,
Robert Mirek
Wiceprezes
 

E-mail: r.mirek@movetele.com
Mobile: +48 500 000 800

Move Telecom - Logo


Move Telecom S.A.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
T: + 48 22 300 94 60
www.movetele.com

Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy, XII Wydział gospodarczy
KRS: 0000628442
NIP: 525-266-15-31
REGON: 364467820
kapitał zakładowy w wysokości 240 000zł

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z Polityką prywatności i plików cookies dostępną na stronie.